خدمات دپارتمان بازرگانی داخلی

استقرار قبض انبار و اخذ گواهی تولید

گواهی تولید سندی است که سازمان منطقه آزاد و ویژه برای هر پارت (بخش) تولید محصول در یک واحد تولیدی مستقر در منطقه صادر می‌نماید. گواهی تولید شامل اطلاعات مختلفی از جمله محصول تولیدی، مواد اولیه داخلی و مواد اولیه خارجی است.

گواهی تولید به ازای هر پارت تولید در منطقه صادر می‌شود اما مصوبه کمیسیون ارزش افزوده یک مرتبه برای یک محصول در یک واحد تولیدی، صادر می‌شود. اگر محصول یک کارخانه فاقد مصوبه کمیسیون ارزش افزوده بود، گواهی تولید برای آن محصول صادر نمی‌شود؛ چرا که مواد اولیه داخلی و خارجی مندرج در گواهی تولید، بر اساس جدول ۴ و ۵ مصوبه کمیسیون ارزش افزوده منظور می‌شود بنابراین واحد های تولیدی مستقر بعد ابلاغ و تصویب کمیسیون تعیین ارزش افزوده جهت خروج کالا نیاز به اخذ گواهی تولید برای خروج محصول خواهند بود گروه بازرگانی آرکا تجارت آسال با مدیریت تمرکز ،توانمندی اطلاعاتی و دانش مخصوص در این زمینه و در ک صحیح مشاوران این مجموعه از مسایل روز مربوط به تجارت قوانین و مقررات تاثیر گذار بر کسب و کار شما می تواند کمک شایانی به کاهش ریسک نماید و با ارایه مناسب ترین راهکارها برای حفظ منافع مشتریان عملیات تجاری جهت اخذ گواهی تولید و خروج کالا را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برساند.